korowai river irian jaya

DSCN2500.JPG DSCN2539.JPG FH000011 FH000030
FH000003 FH000021 FH000023 FH000003
FH000005 FH000008 FH000017